JaemyJaemy
Jaemy

Dịch

Tra động từ

Sổ tay

Học tập

Cộng đồng

Nâng cấp

icon flat viicon jaemy
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English

Từ vựng

Ví dụ

Từ điển mở

Hàn Hàn

Từ khóa hot

부덕하다
입향순속
글썽글썽
물만두
집전
암소
꿀벌
분배
금요일
꺼당기다

Góp ý từ vựng

Ngày
Tuần
Tháng
tìm kiếm: 검새하다
Khải Bùi đã góp ý
tìm kiếm: 검색하다
Khải Bùi đã góp ý

Tra chuẩn - Dịch đỉnh cùng từ điển tiếng Hàn Jaemy

Từ vựng, Romaji, Hán Hàn, Ví dụ, Hình ảnh, Từ điển mở, Dịch đa chiều

Jaemy dictionary
Tải ứng dụng
Jaemy download google dictionaryJaemy download apple dictionary
Tiếng Hàn sơ cấp 1
Tiếng Hàn sơ cấp 2
Tiếng Hàn trung cấp

Hỏi đáp

Jaemy dictionary
Ứng dụng luyện thi tiếng Hàn: Migii TOPIK
Jaemy Admin đang hỏi
Jaemy dictionary
Học Cùng nhau
tle57406 đang hỏi
Jaemy dictionary
Luyện viết TOPIK II
Jaemy Admin đang hỏi
Jaemy dictionary
Tìm người dạy kèm sơ cấp 1
Lê Phương đang hỏi
Jaemy dictionary
2
nuoiuocmo đang hỏi